CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TOÀN AN

Tay Xoay ba chấu loại lớn Full height turnstile

Liên hệ

Full heightTurnstile , Tay xoay ba chấu loại lớn là kiểu cao cấp hơn

của Tay xoay ba chấu kiểm soat truy cập, full height turnstile cho phép lắp đặt tại những vị trí quan trọng

Như : nhà kho, phòng thiết bị mới, phòng nghiên cứu sp.v.v

Với sản phẩm Full height turnstile với chiều cao lớn, lắp kín lối vào thay thế một cánh cửa

Và chỉ những người có thẻ được phân quyềnvào khu vực này mới được vào

Đảm bảo an ninh tối đa.

với các model : 

+ Full height turnstile : F01 

Full height turnstile : F02

+Full height turnstile : F03

+Full height turnstile : F04

+ Full height turnstile dual lane  : F05

NV: Hỗ trợ TP HCM - Thanh hằng ĐT: 0914 643 679 Yahoo Skype
NV: Mr Linh ĐT: 0908 719 562 Yahoo Skype
NV: Hỗ trợ TP Hà Nội ĐT: 0944 831 586 Yahoo Skype
NV: Sản Phẩm Bàn thu Ngân Thùy Tra ĐT: 0933 907 922 Yahoo Skype
Về đầu trang