CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TOÀN AN

CỔNG KIỂM SOÁT LỐI ĐI BỘ

GIẢI PHÁP CỔNG KIỂM SOÁT LỐI ĐI BỘ QUẢN LÝ DOANH THU CHO PHÒNG TẬP GYM

Mục tiêu quản lý đám ứng:

1. Quản lý doanh thu và bán hàng: phần mềm của giải pháp được lập trình sát mới mô hình quản lý phòng tập gym, quản lý trực tiếp được doanh thu, tạo ra các gói dịch vụ bàn phòng tập gym cung cấp, có thể tạo ra các trường trình khuyến mại hay giảm giá để kích cầu bán hàng.

2. Quản lý và kiểm soát việc ra vào của các thành viên đến tập: hệ thống cổng kiểm soát lối đi bộ được kết nối với phần mềm và chỉ cấp quyền mở cửa cho các thành viên được đăng ký và cấp phép cho ra vào phòng tập, quản lý được thời gian các gói tập ứng theo dịch vụ phòng gym cung cấp, hệ thống cung tuyệt đối an ninh khi không cho phép người ở bên ngoài vào phòng tập mà chưa được đăng ký. luôn thông báo các tình trạng học viên chuẩn bị hết thời gian sử dụng dịch vụ để tư vấn và chăm sóc gia hạn các gói tập

 

GIẢI PHÁP CỔNG KIỂM SOÁT LỐI ĐI BỘ QUẢN LÝ CÔNG NHÂN VIÊN RA VÀO CHO NHÀ MÁY

MỤC TIÊU GIẢI PHÁP ĐÁP ỨNG:

1. QUẢN LÝ TẤT CẢ THÔNG TIN NHÂN VIÊN

2. QUẢN LÝ VÀ PHÂN QUYỀN RA VÀO CHO TỪNG NHÂN VIÊN

3. GIÁM SÁT THÔNG TIN VÀ THỜI GIAN RA VÀO CỦA NHÂN VIÊN

4. HỆ THỐNG BÁO CÁO: THÔNG TIN NHÂN VIÊN, THỜI GIAN RA VÀO

5. TÍCH HỢP DỮ LIỆU ĐẾ CHẤM CÔNG

6. ĐẢM BẢO AN NINH TUYỆT ĐỐI

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT RA VÀO DÀNH CHO CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Tư vấn thiết kế Hệ thống kiểm soát ra vào dành cho công trường

Cung cấp và lắp đặt Hệ thống kiểm soát ra vào

Cung cấp và lắp đặt Thiết bị kiểm soát ra vào ( tay xoay ba chấu, Tripod Turnstile, cửa kiểm soát truy cập...)

NV: Hỗ trợ TP HCM - Thanh hằng ĐT: 0914 643 679 Yahoo Skype
NV: Mr Linh ĐT: 0908 719 562 Yahoo Skype
NV: Hỗ trợ TP Hà Nội ĐT: 0932639456 Yahoo Skype
Về đầu trang