CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ SẢN XUẤT CÔNG NGHỆ TOÀN AN

MÁY DÒ KIM LOẠI - MÁY KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG CHO THỰC PHẨM

MÁY KIỂM TRA TRỌNG LƯỢNG (CHECK WEIGHT)

MÁY DÒ KIM LOẠI CÓ BĂNG CHUYỀN

MÁY DÒ KIM LOẠI PHÁT HIỆN LÁ NHÔM

MÁY DÒ KIM LOẠI CHO CÁC LOẠT HẠT

NV: Hỗ trợ TP HCM - Thanh hằng ĐT: 0914 643 679 Yahoo Skype
NV: Mr Linh ĐT: 0908 719 562 Yahoo Skype
NV: Hỗ trợ TP Hà Nội ĐT: 0932639456 Yahoo Skype
Về đầu trang